அரையாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை 2023 Half Yearly Exams Time Table 2023 Tamil Nadu

Half Yearly Exams Time Table 2023 Tamil Nadu

அரையாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை 2023

அரையாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை 2023 Half Yearly Exams Time Table 2023 Tamil Nadu , தமிழ்நாடு அரையாண்டுத் தேர்வு நேர அட்டவணை 2023 Pdf: (Term-2) Model Question Papers Pdf Download 2023-24  தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரகம் 6, 7, 8, 9 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான அரையாண்டுத் தேர்வு (TERM-2) நேர அட்டவணை 2023 அன்று TamilNadu Half Yearly Exams Time Table 2023 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகாரப்பூர்வ இணைய போர்டல் ஆன்லைன் பயன்முறை. தமிழ்நாடு அரையாண்டுத் தேர்வுகளை டிசம்பர் 15 முதல் 24 டிசம்பர் 2023 வரை நடத்தும். 2023-24 ஆம் கல்வியாண்டில் படிக்கும் மாணவர்கள் tnschools.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து கால அட்டவணையைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

மேலும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான தகவல்களை பெற WhatsApp குரூப்பில் இணையவும்
Join our Groups
     Whatsapp    join
Telegram Join
Half Yearly Exams Time Table 2023 Tamil Nadu
Half Yearly Exams Time Table 2023 Tamil Nadu

Half Yearly Exams Time Table 2023

Tamilnadu Government conducts half yearly examinations every year at the 3rd week of December. Now the half yearly Examinations are conducted on the content of Samacheer Kalvi Text Books throughout Tamilnadu. These Exams will be conducted district wise or common, that means all the state board schools should follow the same question papers especially 10th, 11th, 12th, Standard.

At the end of every exam our www.kalvikavi team will prepare the Answer Keys within one hour and published for the help of students as well as teachers. These Answer Keys are prepared by well-versed subject teachers. So that the students and teachers can analyze the best one for their evaluation.

See also  Tamil Nadu 12th Results 2024 Download Link Mark Sheet Check Out Now Happy News

 The quick and accurate answer keys guide the students to know the exact answers and helps to prepare for the next day exams well.

கல்வி உதவித்தொகை 2023 – 24 விண்ணப்பிக்க ssp tn gov in TN Scholarship Apply online 2023-24 BC,MBC,SC,ST,SCC,etc., TNSSP Login

Half yearly exam time table 2023 class 10

12th half yearly exam time table 2023

Board Name   :   Directorate of Government Examinations, Tamil Nadu{TNBSE}

Name of the class     :  10th,11th,12th Classes

Name of Examination    : TN Half Yearly Exams or Term-2 Examinations

Examination Dates @ Tamilnadu    :  TN Class 10th – From 19th December 2023

Tamilnadu Half Yearly Exam Exam Dates 2023

Class    Half-Yearly Exam Dates

Class 6th to 10th     From 15th December 2023

Class 11th    From 16th December 2023

Class 12th    From 16th December 2023

Tamil Nadu Half Yearly Exam Time Table 2023 pdf

Directorate of Government Examinations, Tamil Nadu will organize and regulate the Half Yearly exam in the state of Tamil Nadu, India. Tamil Nadu Class 10th, 11th & 12th Time Table 2023 will be published by the Directorate of Government Examinations, Tamil Nadu. The board will conduct Half Yearly examination in Tamil Nadu state.

Tamilnadu Half Yearly Exam Timings

Classs    Timing

6th / 8th Std    9.30 AM to 12 AM

10th / 12th Std    9.30 AM to 12.45 AM

7th Std    1.30 PM to 4.00 PM

9th / 11th Std    1.30 PM to 4.45 PM

Tamilnadu 12th Half Yearly Exam 2023 Time Table

Tamilnadu 12th Half Yearly Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

12th half yearly Time Table 2023
Date Subject Timeslot
wed-11-2023 Language AN
Thu-12-2023 English AN
SAT-14-2023 Physics / Economics / Computer Technology AN
Mon-16-2023 Mathematics, Zoology AN
Wed-18-2023 Chemistry / Accountancy / Geography AN
Fri 20-2023 Computer Science / Computer Applications AN
Mon-23-2023 History, Business Math & Statistics, Business Math & Botany, Basic Electrical & Electronics Engineering, Basic Civil Engineering, Basic Automobile Engineering, Basic Mechanical Engineering, Textile Technology, Office Management & Secretaryship AN
See also  மார்ச் 21ஆம் தேதி பொது தேர்வு நடக்குமா? -மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு!! Tiruvarur District Local Holiday March 21

Tamilnadu 11th Half Yearly Exam 2023 Time Table

Tamilnadu 11th Half Yearly Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

11th half yearly Time Table 2023
Date Subject Timeslot
Wednesday,Wednesday Language 10AM-1.15PM
Thursday, 12 December 2023 English 10AM-1.15PM
Saturday, 14 December 2023 Mathematics, Zoology 10AM-1.15PM
Monday, 16 December 2023  Economics, computer technology, and physics 10AM-1.15PM
Wednesday, 18 December 2023 Computer Science / Computer Applications 10AM-1.15PM
Friday, 20 December 2023 Chemistry / Accountancy / Geography 10AM-1.15PM
Monday, 23 December 2023 History, Business Math & Statistics, Business Math & Botany, Basic Electrical & Electronics Engineering, Basic Civil Engineering, Basic Automobile Engineering, Basic Mechanical Engineering, Textile Technology, Office Management & Secretaryship 10AM-1.15PM

Tamilnadu 10th Half Yearly Exam 2023 Time Table

Tamilnadu 10th Half Yearly Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

10th half yearly Time Table 2023
Date Subject Timeslot
16th December 2023 Language 1.30 PM to 4.45 PM
19th December 2023 English 1.30 PM to 4.45 PM
20th December 2023 Optional Language 1.30 PM to 4.45 PM
21th December 2023 Science 1.30 PM to 4.45 PM
22th December 2023 No exam 1.30 PM to 4.45 PM
23th December 2023 social Science 1.30 PM to 4.45 PM
Monday, 23 December 2023 History, Business Math & Statistics, Business Math & Botany, Basic Electrical & Electronics Engineering, Basic Civil Engineering, Basic Automobile Engineering, Basic Mechanical Engineering, Textile Technology, Office Management & Secretaryship 1.30 PM to 4.45 PM

 

Tamilnadu 9th Half Yearly Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 9th Half Yearly Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

Tamilnadu Class 8th Half Yearly Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 8th Half Yearly Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

Tamilnadu Class 7th Term 2 Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 7th Standard Term 2 Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

 Tamilnadu Class 6th Term 2 Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 6th Standard Term 2 Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

 Tamilnadu Class 5th Term 2 Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 5th Standard Term 2 Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

Tamilnadu Class 4th Term 2 Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 4th Standard Term 2 Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

Tamilnadu Class 3rd Term 2 Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 3rd Standard Term 2 Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

Tamilnadu Class 2nd Term 2 Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 2nd Standard Term 2 Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

Tamilnadu Class 1st Term 2 Exam 2023 – Time Table

Tamilnadu 1st Standard Term 2 Exam 2023 – Time Table | DSE – Download Here

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!